Tidslinje av styremøter, medlemsmøter, salgsstand og andre aktiviteter

Medlemsmøte 29. aug 2024, kl. 18
Velkommen til årets 3. medlemsmøte.
Lokallaget gjennomfører igjen honning konkurranse etter fjorårets suksess.
Innlevering av din favoritt i 500gr glass skjer med frist 15. aug. 2024.
Vinner premieres med god faglitteratur og kåres her på nettsiden.
Styremøte 13. aug 2024 (#5-24)

Har du ønsker eller innspill så ikke nøl med å kontakte oss!

Medlemsmøte 27. mai 2024, kl. 18
Styret inviterer til andre medlemsmøte i 2024.
Det ønskes fokusert håndtering av voks.
Det vises enkle muligheter for utsmelting av voks, håndtering av autoklavering og preging av egne plater med 5,1mm matrise.
Så kan det vises hvor det både støpes og trekkes vokslys om noen har interesse.
 
En liten forutsetning er at du har allerede smeltet ut voksen. Felles dugnad utsettes til høsten 2024.
Historisk dyredag på Veien kulturminnepark 26. mai

Lokallaget stiller med stand og har med seg visningskube til barna.
Det selges også mer av lagets honning.

Har du ønsker eller innspill så ikke nøl med å kontakte oss!
Ellers velkommen til hyggelig bieprat denne dagen.

Fagforedrag 5. mai 2024, kl. 10 på USN
Istedenfor å invitere til første medlemsmøte i 2024 blir det en liten planendring.
Vi rigger nemlig på USN for et fagforedrag om 2-dronningdrift.
Det ble invitert en fagmann på dette feltet.
Resten inkludert booking kan du best så på vedlagt plakat.
Lagets medlemmer kommer inn med 100kr rabatt -> Vel møtt!
 
Tidligere planlagt medlemsmøte skyves på mandag, den 27. mai.
Styremøte 9. apr 2024 (#4-24)

Har du ønsker eller innspill så ikke nøl med å kontakte oss!

Årsmøte NorBi 2024 blir avholdt den 6. april 2024

BFB deltar med 4 representanter fra fylket. Lagleder blir en av dem.
Har du ønsker eller innspill så ikke nøl med å kontakte han!

Styremøte 12. mar 2024 (#3-24)

Har du ønsker eller innspill så ikke nøl med å kontakte oss!

Flyttedugnad 17. feb 2024, kl. 09:00 på Viul

Styret har sagt opp sin leiekontrakt for lagslokale på Viul.
Vi ender en fin episode av lagsarbeidet på disse lokaler. 
Nøkkelen ble levert samme dag.
Kubene blir flyttet til Vestern og til dels solgt til våren.

Framover siktes det da enda mer samarbeid med Norderhov Sogneselskap.
Vi flyttet vårt materiallager til en kjeller på Vestern gård.
Der blir det også etablert verksted for behandling av bivoks og til kubebygging.

Takker meget de 10 medlemmene som bidro med sine hender, verktøy og hengere!
Helt utrolig at vi på lagspill rakk all flytting ferdig stilt innen tre timer og så ble grillen på Vestern tent med god mat. Sjokoladekaka avrundet det hele!!!
Hadde ikke trodd at dugnadsånd kunne gjenaktiveres i 2024. Men faktisk ble det motsatte beviset!!!

Introduksjonskveld for nybegynnerkurs 15. feb 2024
Interesserte kursdeltagere fikk en innføring i bienes verden og birøkterens rolle.
Kursleder beskrev både den økonomiske siden og tidsmessig innsats. Så presentertes det hva som foregår på samlingene.
Vi fikk sett sammen på digitalt kursmateriell. Selvstudiet med mulighet til diskusjon og felles fordypning garanterer kursdeltagerne et godt teoretisk grunnlag. Så ble det sett på både kursboka og supplerende litteratur.
Kurset startes med 7 kursdeltager. Der er det fortsatt plass til at flere ;O).
Vi møttes i Frivillighetshuset og er glad i dette nye møtelokale.
 
Det ble spikret dato for alle kurssamlinger (møtetid blir 17.30-20.30):

samling # 1- 14. mar. (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 2- 11. apr. (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 3 - 25. apr. (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 4 - 09. mai (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 5 -23. mai (oppmøte på Vestern gård)
samling # 6 - 6. jun. (oppmøte på Vestern gård)
samling # 7 - 20. jun. (oppmøte på Vestern gård)
samling # 8 - 1. aug. (oppmøte på Vestern gård) 
samling # 9- 15. aug. (oppmøte på Vestern gård)

Styremøte 1. feb 2024 (#2-24)

Styre har satt dato for tre medlemsmøter i mai og august med div. tema.
Vi har planlagt flytting fra Viul til Vestern på dugnadsbasis den 17. feb.
Det ble så bl.a. fordypet på hvordan laget hedrer Sigurd som æresmedlem.

Styremøte 4. jan 2024 (#1-24)

Vi startet året med konstituering av nytt styre.
Carsten M. Elbe opptrer framover som ny styreleder - dog ønskes det eksplisitt flat hierarki iblant alle styremedlemmer.

Årsmøte 2023 ble avholdt den 29. nov 2023

Laget endret tidspukt for årsmøte utifra rutiner på fylkes og landsnivå. 
Kasserer sluttet i denne sammenheng årets regnskapsføring med 31.10. og vil føre årsregnskap framover fra 1.11.-31.10.

Etter at valgkomite og årsmøte ikke kunne fremme ny leder ble dette utsatt til første styremøte.

Her ligger protokollen fra årsmøte 2023.

Styremøte 4. nov 2023 (#8-23)
Styremøte 1. nov 2023 (#8-23)
Medlemsmøte 20. sep 2023, kl. 18
Honningkonkurranse ble tema på 2. medlemsmøte i 2023.
Lokallaget gjennomførte sin første honning konkurranse i lengre tid.
Det fantes 11 birøktere som innleverte honning. 
Juryen besto av alle 14 medlemmer som var tilstede.
Årets vinnere ble Sigrid Marie Østvold og Johan Holland
med sin fyldig og nokså finkremet sommerhonning fra Flå.
Gratulerer så mye!
Styremøte 5. sep 2023 (#6-23)
Styremøte 6. jun 2023 (#5-23)
Medlemsmøte 23. mai 2023, kl. 18 hjemme hos lagleder
Vi legger opp til første medlemsmøte i 2023. Det ønskes fokusert på siste overvintring og nye erfaringer som vi fikk med diverse kubeoppsett. Varianter i bunnbrett og overpakning skal det ses nærmere på. Det blir så innført i nye digitale observasjonsmuligheter i visningsbigården på Vestern gård med en egen webapplikasjon. Det bygges en egen Vestern langkube i.l.a. våren 2023. Senest til dette møte kan vi presentere denne!
Styremøte 3. mai 2023 (#4-23)
Oppstart til voksomsmelting den 15. og 16. april
Styret ønsker å forbedre lagets tilbud for alle medlemmer. Tids og ressurskrevende arbeidsøkt skal prøves sammenslått i gode rammebetingelser.
Vi forbereder altså med omfattende arbeid å sette opp for lokallagets egen vokskrets.
Herved sikter vi helgen 15. og 16. april som oppstartsdato for utsmelting av gamle rammer og rammevask med bad i kaustisk soda.
Ha en gjennomgang av tavle lageret ditt og se hva som ønskes omsmeltet. Så sender du din interesse og et ca. antall til aktivitetsleder.
 
Laget ønsker å bli igjen med 20% av all vunnet voks til eget behov i lagets bigårder. Men det tilrettelegges nok til alt som trenges.
Voksen skal renses og autoklaveres for så kunne preges i både norsk halv og helramme format.
Denne prosessen legges da i senere april og mai tilrette for. Du kommer til å sitte med 80% av lokal vunnet voks som gikk gjennom en full autoklaverings prosess.
Samlinger for nybegynnerkurs i 2023
Introduksjonskveld den 29. mars
samling #1 på den 12. april
samling #2 den 10. mai
samling #3 den 24. mai
samling #4 den 7. juni
samling #5 den 21. juni
samling #6 den 16. august
samling #7 den 30. august
samling #8 den 6. september
 
På disse dagene skal kurslederne forberede deltagerne så godt som mulig til å starte med egne bier på en forsvarlig måte. 
Deltagerne skal gå inn i bienes biologi og helse, se på hvordan man setter opp egen bigård og liste opp trekkplantene som er av størst interesse for biene gjennom sesongen. Videre blir en kjent med bikuben i alle sine deler tilknyttet forskjellig behov til forskjellig årstid. I det praktiske arbeidet skal alle få sett, prøvd og øvd på birøkterens utstyr og redskap.
Etter en halv sesong i bigården blir deltagerne i august kjent med høsting og honningbehandling og så i september skal kurset sørge for at alle blir trygge på innvintringen av kuben(e) deres.
Introduksjonskveld 29. mar 2023
Potensielle kursdeltagere får en innføring i bienes verden og birøkterens rolle.
Kurslederne beskriver både den økonomiske siden og tidsmessig innsats. Så presenteres det hva som foregår på samlingene.
Vi får se sammen på digitalt kursmateriell. Selvstudiet garanterer kursdeltagerne et godt teoretisk grunnlag. Så skal det ses på supplerende litteratur.
Møtet starter kl. 18 og avholdes i lagsbigården på Viul. Veibeskrivelsen finner du her på nettsiden.
Styremøte 22. mar 2023 (#3-23)
Kompetansekurs med oppstart 6. mar 2023
Er det flere som har interesse i deltagelse på årets kompetansekurs?
Det finnes fire påmeldte så langt, men det er litt tid igjen før fristen går ut.
Kursheftet blir tilsendt med Posten.
Styremøte 22. feb 2023 (#2-23)

Styret møtes til konstituering for kommende sesong.
Det trer inn tre nye ansikter med Petter, Emil og Ronny.

Bl.a. skal det snakkes om vårt ønske å legge opp til eget vokskretsløp.
Har du ønsker eller innspill så ikke nøl med å kontakte oss!

Årsmøte 2022, avholdt den 15. feb 2023

Det møttes 25 medlemmer fra lokallaget - var rekord på i alle fall de siste fem år.

Vi startet med foredrag av Magne Kvamme om utfyllende betraktninger og evaluering av egen bigård.
Det ble diskutert og avsluttet året 2022 med opptrappende medlemsaktivitet og nye muligheter om vi tenker på visningsbigården på Vestern og etablert ungdomsgruppe.
Regnskapet til laget står stabilt og gir litt rom for nye aktiviteter hvor bl.a. det skal legges opp til vårt eget lokalt vokskretsløp.
Kvelden ble avsluttet med prøvesmaking på mjød av lokal produksjon.

Laget har potensialet til å utvikles på flere områder om bare flere medlemmer deltar i både kommunikasjon (muntlig og digitalt) og der vi samles.
Her ligger protokollen fra årsmøte 2022.

Styremøte 11. jan 2023 (#1-23)

Styret behandlet forberedelse av årsmøte for 2022.
Det ble sett avslutningsvis på budsjett til 2023. 
Foreslag av eget vokskretsløp ble fremmet og diskutert i sine fire trinn.

Styremøte 31. okt 2022
Åpning for visningsbigården på Vestern Gård 29. okt 2022, kl.13

Med fine samtaler med interesserte folk innviet vi bigården.
Resultat av 30 måneder med intens dugnad ble presentert. Her kan det læres, forskes og samles i fremtiden! Bigården med sin spesiell utforming - tegnet av en lokal arkitekt - representerer vår lokallag på en fin måte.

Journalist Knut Andreas Ramsrud fra Ringerikes Blad har vært med og kommer til å informere leserne om åpningen og videre aktiviteter i Ringerikes birøkterlag.

Medlemsmøte 23. mai 2022, kl.18 hjemme hos lagleder
Fikk gode gamle Sigurd og en dusen andre interesserte røktere med oss og diskuterte mang forskjellig tema fra gammeldags bunnbrett til nyere ønsker om mer lukket og bedre isolerte kuber.
Flere vil oppgradere sine kunnskap for å kutte ut høye vintertap og lytter på alternative hypoteser og forklaringer. Vi ser at birøkterne må bli flinke til å tilpasse drift eller hobby til de forandrete vintrene.
Vi tok en utflukt til nåtidens avlsprogramm fra Norbi med aktuelle omlarvingsdager, egne fylkesdronninger på Ringerike og den nyopprettete parestasjon for Krainer i Flesberg kommune.
BFB`s årsmøte 10. feb 2022, kl.18 på Modumheimen, Åmot

Dagsorden for årsmøte ligger her. Ringbi deltar med fire utsendinger.

Om dere sitter med saker som burde tas opp?
Ikke nøl å ta kontakt med vårt styret!

Ringbi`s årsmøte ble avholdt digitalt den 26. jan. 2022

Årsmøte. Alle medlemmer var hjertelig velkommene!
Referatet finner du her.

Det må sies Tusen takk til Silje som gikk fra styret.
Vi håper at du blir i kontakt og holder oss oppdatert om gode behandlingsalternativer rundt Varroa. 

Vi fikk besøk fra Morten Bull som holdt et inspirerende faglig innlegg om Varroa etter årsmøte. Mange fikk nyttig oppdatering om
"Hvorfor vi skulle ta Varroa på alvor til enhver tid."
Takk for ditt oppfriskende foredrag, Morten!

Nybegynnerkurs avsluttet den 6. september 2021
12 nybegynner gikk delt i to grupper gjennom sesongen. Dere har sett det grunnleggende - men en god del arbeid ligger foran dere! Ikke glem å holde kontakt med deres fadder eller kursleder.
Det ny presenterte digitale kursmateriellet fra Norbi fungerte i første sesong helt utmerket og fikk bare ros av alle som deltok.
Husk at dere må ha slik sertifisering før dere begynne å flytte på deres egne bifolk (... dette er et separat kurs ;O) ).
Kompetansekurs avsluttet den 4. mai 2021
Seks deltagere absolverte eksamen den 4. mai. Og alle har bestått.
Det digitale opplegget fungerte til fornøyelse av den enkelte som deltok.
Husk at du må ha slik sertifisering før du flytter på og selger dine bifolk!
Nybegynnerkurs med oppstart 19. april 2021

... detaljert innlegg ligger på hjem sida. Den nye studieplanen sikter på hele 50t studietid. 
Det er et stort lærestykke som ligger foran deltagerne. Og de som har drevet birøkt i lengre tid vet at man nok aldri blir utlært på dette feltet.

Bistellgruppa satte i gang den 29. mars 2021

Vi er fire røktere (Trine, Cathrine, Mariana og Carsten) som tar seg stellet denne sesongen.
Alle våre syv bifolk har overlevd vinteren. Fint utgangspunkt å begynne med.
Vi sikter på bra honningutbytte i.f.m. egne sene avleggere som skal lages under nybegynnerkurset i juni.
Om det økonomiske tillater det så skal vi også foreta dronningavl med avlsmaterialet fra NB`s elitedronninger i juni.

Har du lyst tå bli med på noe? Send forespørsel til Carsten!
Vi åpner gjerne for interesserte.

Kompetansekurs med oppstart 15. mars 2021
I år foregår dette kurset digitalt. Vi ble enig om 6 kurskveld à 2t varighet. Kursavgiften ligger på 950kr.
Årsmøte 17. mars 2021
Årsmøte 2020 ble gjennomført digitalt via Teams den 17. mars.
Nytt styre ble valgt og det takkes det gamle styret for all gjennomført arbeid.
Vi sikter en del utviklingsarbeid i lagsbigården og rigging av den nye demonstrasjonsbigården. Det endelige ståstedet til denne skal bli på Vestern Gården. Flere detaljer skal opplyses i.l.a. de neste ukene.
Fint at 15 medlemmer møttes og så var det 9 som tok sjansen å avstemme digitalt.
Referat skrives i disse dager og kommer om kort tid. 
Styremøte 17. februar 2021
Styremøte ble avholdt for andre gang digitalt og det ble avsluttet forberedende arbeid til årsmøte 2020.
Styremøte 6. januar 2021
Styremøte ble holdt for første gang digitalt.
Styret vedtok utsetting av årsmøte 2020 som var planlagt 27. januar p.g.a. nåværende "rød" korona status.
Det ble bl.a. vurdert digitale verktøy som kan brukes under et muligens digitalt holdt årsmøte den 17. mars.
Og så ble det besluttet økt kursavgift til nybegynnerkurset.
Enkelt deltager blir økt på kr 2.500; dobbelt kursavgift blir satt opp på kr 4.000 - hvis de kommer fra samme hushold/familie.
Kurs i hjemmelaging av såper og salver, 11. okt. 2020, kl. 10-17 i lagsbigården på Viul
Hjertelig velkommen til et temamøte i slutten av sesongen.
Kurset arrangeres av Silje Solberg.
Dette er et omfattende medlemstilbud som behandler framstilling av såper, salver, trepolish og lærsalve med utgangspunkt i bivoks fra egen bigård.
Overskuddet er tiltenkt Ringerikes Birøkterlag. 
Husk påmeldingsfrist senest fredag 9. Oktober. 
Årets nybegynnerkurs bli avsluttet 16. sept 2020, i lagsbigården på Viul

Ringerikes Birøkterlag hadde 15 deltagere på årets nybegynnerkurs. Johann Elbe og Torbjørn Røberg stod ansvarlig for undervisingen.
Det finnes en fadderordning som er tilknyttet avleggersalget forskjellige steder. Deltagerne blir oppfordret til å benytte seg av disse kontakter ved eventuell oppstående spørsmål.

Lykke til med første innvintring!

Oppstartsmøte til årets nybegynnerkurs 8. apr 2020, i lagsbigården på Viul

Ringerikes Birøkterlag ønsker dere velkommen til årets nybegynnerkurs i birøkt. Det blir til sammen åtte kurs. Disse legger vekt på birøkt i praksis.

Dere trenger verken forhåndskunnskaper, litteratur eller utstyr når kurset begynner, men det er greit at dere har betalt kursavgiften.

Johann Elbe og Torbjørn Røberg står for undervisingen.

Angående kursavgift og bøker:

Kursavgift er kr 1500,- inkludert heftet Ny som birøkter. (Heftet blir utlevert på kurset.) Deltager nr. to fra samme familie betaler en kursavgift på kr 1000,-.

Kursavgift betales til Ringerikes Birøkterlag; bankkonto: 2280.22.04799. (Husk å før opp navn på betaler.)

Utstyr:

Drakt med slør og hansker lånes ut. De som ønsker å kjøpe utstyr kan bestille av kursledere.

Planlagte aktiviteter og datoer er:

Samling 1.   8.4. Tema: Innføring i bienes verden og birøkt
Samling 2. 22.4. Tema: Praksis i bigården
Samling 3. 13.5. Tema: Kubestell - oppbygging og trekk
Samling 4. 27.5. Tema: Sverming og svermehindring
Samling 5. 10.6. Tema: Sykdom og sykdomsbehandling
Samling 6. 12.8. Tema: Høsting og honningbehandling
Samling 7. 26.8. Tema: Høsting og honningbehandling
Samling 8. 16.9. Tema: Innvintring og oksalsyrebehandling

Klokkeslett:

Kurstid kl. 18.00–21.00.

NorBi`s årsmøte 21. mar 2020, kl. 10-16 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport --- AVLYST ---

RingBi skulle være tilstede med egne utsendinger. Dette ble avlyst.
Gjennomføringen ble forandret slik at fylkeslederne møtte NB`s styre til et telefonmøte med forenklet gjennomgang av årsmelding, årsregnskap og budsjett for 2021.
Referat finnes i Birøkteren`s marsutgaven ...

HC`s årsmøte 20. mar 2020, oppstart kl. 11 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport --- AVLYST ---

Hvis du er andelseier - bruk din påvirkningskraft!
Hva betyr det å være medlem i Honningcentralen?
Nærmere detaljer etter avlyst årsmøte er dessverre ikke kjent ...

Styremøte 04. mar 2020, kl.18 i lagslokalene på Viul

Konstituerende styremøte.
Bl.a. blir oppgavefordelingen i 2020 avklart. Vi skal se om sommervann til lagslokalene kan iverksettes. Datoene til nybegynnerkurset er satt og promoteringen kan fremmes. Bistellgruppa til lagsbigården skal bestemmes. Spørsmål rundt egne vedtekter i.f.m. registrering i Frivillighetsregisteret.

 

BFB`s årsmøte 12. feb 2020, kl.18 på Modumheimen, Åmot

Det møttes fire medlemmer fra Ringbi på Buskeruds Fylkes Lag`s årsmøte. Dagsorden for møte og årsmeldingen 2019 ligger her. Ellers var åtte av ti lokallag representert. Referat legges ut her når den kommer ....

Etter årsmøte var det medlemsmøte hvor Vegard Sveiven (nestleder ved BFB og styreleder ved Norbi) presenterte dagens utfordringer av Norges Birøkterlag, bl.a. grunnet sykdom iblant de ansatte og hvordan organisasjonsarbeidet tenkes mye mer prosjektorrentert framover.
En nyhet fantes f.eks. rundt avlsarbeidet - her skal også dronningavl bli mulig på rase `brune bier´, dette på samme linje som kjent med elitedronninger fra rasen `Krainer´.

RingBi sender ut representanter til NorBi`s årsmøte den 21. mars. Noen interesserte? Se ekstra innlegg over.

Årsmøte RingBi 29. jan 2020, kl.18 på Ringerike Gjestegård

Årsmøte. Alle medlemmer var hjertelig velkommene!
Referatet finner du her.

Det må sies Tusen takk til Paal som gikk etter inspirerende innsats i 2019 som formann fra styret.

Vi fikk i alle fall en kjempe interessant foredrag fra Helge Høeg etter årsmøte.
Det var meget interessante detaljer om pollenanalyse og hva som kan leses av pollen over opptil 13 tusen år inn i fortida.

Forberedende styremøte til årsmøte 08. jan 2020 på Ringerike Gjestegård

Vi avsluttet året 2019 med regnskapet og diskuterte busjett 2020 samt å forberede årsmøtet i detalj med siste innlegg til årsmeldingen. Bra jobba Silje!

Styremøte 04. des 2019, kl. 18 på Ringerike Gjestegård

Vi hadde årets siste styremøte hvor det ble planlagt bl.a. årsmøtet i slutten av januar 2020.

Styremøte 09. okt 2019, kl.18 i lagslokalene på Viul

Vi hadde et fint møte i lagsbigåden med sammendrag av sesongens honningutbytte, dronningavl og utviklinger i distriktets bygårder.

Driftstilskudd 2019 -> Frist for søknad 01-15. okt 2019

Har du mer enn 25 bifolk og et eget foretak for birøkten din? Da kan du søke om produsjonstilskudd.

Les mer på norbi.no

Ringeriksdagen 07. sep 2019

Vi hadde en fin markedsdag med mange gjester. Mye hyggelig biprat med mange interesserte mennesker som vi håper blir birøktere i fremtiden!

Styremøte 08. mai 2019 i lagslokalene på Viul

Vi hadde et fint styremøte til sesongstart, hvor vi diskuterte mange kreative ideer som bl.a. studiereise til Senegal/Gambia.

Vårslepp på Felleskjøpet den 04. mai 2019

Ringerikes birøkterlag stilte med stand og flere birøktere på Fellekjøpet´s vårslepp 2019.

Bl.a. solgte Silje Rudland (Skumringen) sin deilig bringebærhonning og diverse gode marmelader.

Styremøte 07. mar 2019 på Ringerike Gjestegård

Vi hadde et fint annet styremøte, hvor vi sendte invitasjon til sertifiseringskurs og prøvde å legge opp budsjett.

Styremøte 06. feb 2019, kl. 18 på Ringerike Gjestegård

Vi hadde årets første styremøte, hvor vi ble litt kjent med hverandre og bl.a. fordelte roller.

Årsmøte RingBi 29. jan 2019, kl.18 på Ringerike Gjestegård

Årsmøte. Alle medlemmer var hjertelig velkommene!
Referat ligger her.

Vi fikk i alle fall en kjempe interessant foredrag fra Roar Ree Kirkevold etter årsmøte. Han presenterte den nylanserte boken `BIRØKT-teknikker´.
Det var meget interessante detaljer om driftsmetoder rundt i Norge og delvis Sverige. En grei anbefaling å lese i boka fra de som var tilstede.

Copyright 2024 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst