VELKOMMEN TIL RINGERIKES BIRØKTERLAG

VISSTE DU?

OFTE STILTE SPØRSMÅL ...

VIL DU BLI BIRØKTER?
VI STARTER NESTE NYBEGYNNERKURS SIKKERT INNEN APRIL 2023.

Vi har avsluttet årets nybegynnerkurs med 12 deltagere.
I året 2023 skal det bli nybegynnerkurs igjen. Vi gjorde i 2020-2022 gode erfaringer med grupper på mindre størrelse. Dette er noe vi skal fortsette med.
Vi skal benytte oss stort sett av lagsbigåden på Viul og i tillegg gjerne visningsbigården på Vestern Gård for å synliggjøre den store variasjonen en kan velge fra iblant bikuber eller måten å drive birøkt på. Vi bruker igjen godt utarbeidet digitalt kursmateriell fra Norges Birøkterlag som mange var fornøyd med i 2021 og 2022.
 
Det inviteres tidlig på våren til en introduksjons kveld. 
Der skal det presenteres hva som foregår på den enkelte av totalt 8 samlinger som da avholdes mellom april og september.
Vi får se sammen på noen deler av det digitale kursmateriellet. Hjemmelekser med dette materiellet  garanterer kursdeltagerne et godt teoretisk grunnlag innen og utover kurset.
Møtet avholdes i lagsbigården på Viul. Veibeskrivelse til begge bigårder finner du her på nettsiden.  
Kom gjerne med alle dine spørsmål - vi skal prøve med gode svar fra starten av.
 
Påmelding skjer fortløpende, kurset begrenses på 16-18 deltagere og de første er allerede meldt på. Deretter siktes samlingene på onsdager ca. annenhver uke før og etter sommerferie da fra kl. 18-21. 
Om noen vil melde seg direkte på eller sitter med spørsmål så send epost til kursleder med det samme!
 
På disse dagene skal kurslederne forberede deltagerne så godt som mulig til å starte med egne bier på en forsvarlig måte. 
Deltagerne skal gå inn i bienes biologi og helse, se på hvordan man setter opp egen bigård og liste opp trekkplantene som er av størst interesse for biene gjennom sesongen. Videre blir en kjent med bikuben i alle sine deler tilknyttet forskjellig behov til forskjellig årstid. I det praktiske arbeidet skal alle få sett, prøvd og øvd på birøkterens utstyr og redskap.
Laget kan tilby kjøp av bifolk som blir avlet fram i lagsbigården under nybegynnerkurset. I tillegg har kurslederne flere ressurser for å skaffe kvalitativt gode avleggere. 
Nybegynnere vil nok knytte seg via en mentor ordning til en eller flere erfarne birøktere som en kan ringe til om noen viktige spørsmål kommer opp -> og det gjør de helt sikkert. 
En naturlig måte er først å høre med den en har kjøpt biene fra. Så kan man ta kontakt med andre birøktere i miljøet litt etter hvert.
Etter en halv sesong i bigården blir deltagerne i august kjent med høsting og honningbehandling og så i september skal kurset sørge for at alle blir trygge på innvintringen av kuben(e) deres.

Det er et stort lærestykke som ligger foran deltagerne. Og de som har drevet birøkt i lengre tid vet at man nok aldri blir utlært på dette feltet.
Kursgebyr var i 2022 kr 3.300 til enkelt deltager (eller kr 5.200 for to som kom fra samme hushold). Om vi kan holde samme nivå også i 2023 blir avklart innen 2022.
Det er inkludert permanent digital tilgang til kursmateriellet og bevertning med vafler og drikke på hver samling.
 
Velkommen til en hyggelig oppstart til birøkten i Ringerike også i 2023!

DU HAR FUNNET EN SVERM,
HVA ER Å GJØRE?

Hvis du oppdager et større antall (ofte tusenvis) med bier som er hengende i tre eller busk så er disse lett å redde. Ring våre svermansvarlige Carsten (967 56 969) eller Johann Elbe (968 36 688‬).
De har oversikt over de forskjellige birøkterne i distriktet og vet dermed hvor svermen som du ha oppdaget muligens kommer fra. Ofte kan en birøkter i nærheten være rask ute for å hjelpe deg med rådgivning og tilsvarende tiltak.

Lettest er et tiltak gjort i de første timene. Hvis svermen er godt tilgjengelig så kan den tas ned med en gang. Hvis svermen derimot har allerede etablert seg et sted kan det hende at den blir vanskelig å få tak i. Ofte er en vurdering på stedet nødvendig - og en slik befaring kan foretas til ca. kr 250 i Ringerike. Kan svermen hentes så oppstår det mest ingen gebyr.

Dog er birøkterens muligheter begrenset og en innsats av skadedyrstjenesten til huseierens bekostning kan bli den eneste løsningen i slutten.
Lokallaget forebygger med god informasjon så at sverming ikke forekommer ;O). Men når det har skjedd vil vi i alle fall bistå deg å finne den beste løsningen!

VIL DU KJØPE/SELGE BIER, MATERIALE ELLER UTSTYR?

Er du interessert i å få kjøpt nye dronninger, hele bifolk, planlegger du å utvide bigården med brukt materiell eller skal det bli noe annet utstyr på slyngerommet ditt? Lurt å sjekke innlegg i den regionale facebookgruppen til medlemmer i  Ringerikes Birøkterlag. Den er lukket, ja. Men medlemskapet blir rask opprettet etter forespørselen. 

Alternativt kan det henvises på en mer åpen gruppe til alle birøktsinteresserte som ikke er medlemmer av lokallaget. Denne finnes her.

En stor fordel med kjøp fra lokal kjente birøktere er da vel en større trygghet. For at du skal bli mest fornøyd tilbyr noen byttegaranti og fadderordning med i avleggerpakken for nybegynnere. 

I alle fall må det advarsles om alvorlig sykdomsutbrudd med lukket yngelråte flere steder i Østfold. Vi varslet tidligere å være forsiktig med kjøp av bier utenfor Buskerud. Vær snill og hold deg på slike anbefalinger!
Vi fraråder på det sterkeste kjøp fra Østfold som gjelder både bier og birøktsmaterialer!

Ta det på alvor og observer kubene dine nøye m.t.p. potensielle symptomer med denne sykdommen! Har du ikke gått sertifiseringskurs enda så skal det organiseres fra RingBi igjen i mars 2023.

Blir det ikke noe her prøv med denne gruppen: Birøkt kjøp og salg. 
Greit mulig å få kjøpt brukt -> bare pass med alt kjøp at bigården/birøkteren du overtar fra er sertifisert. Dette for å unngå smitte!

Sist så er vel Honningsentralen SA å nevne i.f.m. nykjøp - dette er den største forhandleren av kubematerial i distriktet - her kan det være lønnsomt å være andelseier. Alternativt bør det nevnes Kube BirøktApinorTrolsk Skog, Hurum Honning og Alt til bier med dels gode alternativer innen biutstyr eller kubemateriell baserende på norsk standard.
Faktisk har det med Elizabeths gård blitt en liten avdeling fra sistnevnte på Ask f.o.m. sommer 2022.

DU HAR LITT ERFARING MED BIRØKT FRA FØR OG SIKTER NÅ EGENSERTIFISERING?
RINGBI STARTER TILSVARENDE KOMPETANSEKURS DEN 16. MARS.

Oppsett og dato for årets kompetansekurs er satt. Lagets medlemmer ble orientert via fb-gruppen og epost. Men kanskje er det noen flere fra utenfor denne gruppen som har lyst å vurdere sin deltagelse.

Påmeldingen har utløpt mandag, den 28. februar. Ekstra plakat ligger her: Invitasjon til kompetansekurs 2022

Sertifiseringen er gyldig i 10 år, dvs at de som tok kurset for 10 år siden må ta det på nytt i år for å fortsatt være sertifiserte. Så for dere med gamle sertifikater, sjekk hvor lenge det er gyldig. Vi har valgt å gjennomføre kurset på fire-seks mandags kvelder med gruppearbeid à to timer (de som har vært sertifisert før kan slippe diskusjonskveldene), pluss et obligatorisk digitalisert foredrag i regi av Norges Birøkterlag. Avsluttende eksamen er også nettbasert.

Planlagt oppstart er satt på 16. mars kl. 19 via Teams-møte. 7 deltagere påmeldt som sikrer en fin dynamikk i gruppen. Kurset koster 950 kroner som går direkte til Norges Birøkterlag, uansett om du fornyer eller tar det for første gang. Kurshefte ble sendt direkte til deltagerne og det følges godkjent studieplan som du finner ved Studieforbundet. Er du interessert i å gå dette kurset i februar/mars 2023 så sender du bare kort melding til kursansvarlig Carsten Elbe.

I tillegg til det faglige aspektet er det veldig hyggelig å møtes og dele bieopplevelser, tips og praktiske løsninger med andre likesinnede!

VIL DU BLI MEDLEM I LOKALLAGET,
HVORDAN?

For å bli medlem i Ringerikes Birøkterlag går du gjennom registreringen i Norges Birøkterlag og velger Ringerikes Birøkterlag i listen. Dermed blir du samtidig medlem på lokal, fylkes og landsnivå. Og så får du diverse medlemsfordeler som f.eks. fagbladet "BIRØKTEREN" hver måneds oppstart inn i postkassa!

Velkommen hos oss i Buskeruds største lokallag!!!

Om du bare er interessert i den regionale tilknytningen til vårt lokallag så kan du alternativt få et støttemedlemskap. Da støtter du lokallaget med kr 160,- og blir ikke knyttet opp på fylkes eller landsnivå.

ER DET NOEN FORDELER TILKNYTTET DETTE MEDLEMSKAPET?

Jepp, det kan du spørre. Norges Birøkterlag tilbyr forskjellig kurs for veiledning og opplæring som bare medlemmene får tilgang til. Sjekk gjerne oversikt som ligger ved Studieforbundet eller Norges Birøkterlag.

Det holdes av regelmessige aktiviteter i lagsbigården, samt kveldsmøter og foredrag. Om det skulle være behov for hjelp ved oppdaget sverm eller utbrudd av sykdom så har vi lokal ansvarlige som kan bistå. Et hyggelig sosialt og faglig miljø er vårt formål!

Alle medlemsfordeler i oversikt finner du her. På Norbi`s sider finnes det en ekstra stor samling med mange dokumenter som er kun for medlemmene synlig, bl.a. er alle fagblader digitalisert tilgjengelig der.

VI ER PÅ FACEBOOK OGSÅ!

Laget har i desember 2019 fått en egen gruppe hvor du kan dele på gode erfaringer, stille spørsmål om kanskje rare observasjoner, samt kjøpe og selge utstyr, dronninger eller hele bifolk på utstyr. Ta en titt!

DU VIL FINNE EN GOD PLASS TIL DINE BIER,
ELLER VIL DU KANSKJE SETTE OPP EN ANNEN BIGÅRD?

Da er det lurt å sjekke først området der du planlegger å slå deg ned!
Alle birøktere er lovlig forpliktet til innrapportering av sine bigårder til Mattilsynet.
Og det ble utarbeidet en utmerket kartløsning til å få tilsvarende oversikt.
(... p.g.a. sikkerhetsbetenkninger legger vi den ikke offentlig tilgjengelig her. Ved interesse ta kontakt med nettansvarlig så får du tilgang til detaljene.)

Ellers kan du registrere og avregistrere bigårdene dine her -> direkte på Mattilsynet`s sider.

BIRØKT I NORDEN

Alle nordiske landslag innen birøkt:

Copyright 2023 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst