VELKOMMEN TIL RINGERIKES BIRØKTERLAG

VISSTE DU?

OFTE STILTE SPØRSMÅL ...

VIL DU BLI BIRØKTER?
ÅRETS NYBEGYNNERKURS ER SATT - HER KOMMER OVERIKTEN FOR 2023.

Når? Introduksjonskveld den 29. mars. samling #1 på den 12. april; samling #2 den 10. mai; samling #3 den 24. mai; samling #4 den 7. juni; samling #5 den 21. juni; samling #6 den 16. august; samling #7 den 30. august og samling #8 den 6. september.
Hvor? Alle møter avholdes i utgangspunkt i lagsbigåden på Viul. Der det viser seg av interesse brukes det også visningsbigården på Vestern Gård for å synliggjøre den store variasjonen en kan velge fra iblant bikuber eller måten å drive birøkt på. Veibeskrivelse til begge bigårder finner du her på nettsiden.
Hvordan? Norges Birøkterlag støtter med godt utarbeidet digitalt kursmateriell. Utifra gode erfaringer holder vi oss til små grupper på ca. 8 deltagere.
Kjøpe bier til din oppstart? Laget kan tilby salg av bifolk som blir avlet fram i lagsbigården under nybegynnerkurset. I tillegg kan kurslederne formidle flere ressurser for å skaffe kvalitativt gode avleggere. Det er lurt å spørre selgeren om mulig mentor ordning samt å holde seg med kjøpet innafor lokalmiljøet. Bier har en naturlig regional tilpasning og drives best der de har etablert seg i lengre tid. Dessuten passer vi slik best deres helsesituasjonen. Ikke importer bier fra hvor som helst -> under kurset vil du lære hvorfor!
Påmelding? ... skjer fortløpende, kurset begrenses på 16-18 deltagere og mer enn halv parten er allerede meldt på. 
Om du vil melde deg direkte på så sender du melding til kursansvarlig. Sitter du med spørsmål  om innhold så send epost til kursleder med det samme!
Kursgebyr holder vi som i 2023 på kr 3.300 til enkelt deltager (eller kr 5.200 for to som kom fra samme hushold). 
Det er inkludert permanent digital tilgang til NorBis kursmateriellet og bevertning med vafler og drikke på hver samling.
 
Velkommen til en hyggelig oppstart til birøkten i Ringerike også i 2023!
INTERESSERT I LAGETS VOKSOMSMELTING?
VI SETTER I GANG DEN 15. OG 16. APRIL.
Styret ønsker å forbedre lagets tilbud for alle medlemmer. Tids og ressurskrevende arbeidsøkt skal prøves sammenslått i gode rammebetingelser.
Vi forbereder altså med omfattende arbeid å sette opp for lokallagets egen vokskrets.
Herved sikter vi helgen 15. og 16. april som oppstartsdato for utsmelting av gamle rammer og rammevask med bad i kaustisk soda.
Ha en gjennomgang av tavle lageret ditt og se hva som ønskes omsmeltet. Så sender du din interesse og et ca. antall til aktivitetsleder.
 
Laget ønsker å bli igjen med 20% av all vunnet voks til eget behov i lagets bigårder. Men det tilrettelegges nok til alt som trenges.
Voksen skal renses og autoklaveres for så kunne preges i både norsk halv og helramme format.
Denne prosessen legges da i senere april og mai tilrette for. Du kommer til å sitte med 80% av lokal vunnet voks som gikk gjennom en full autoklaverings prosess.

VI ER TO GANGER PÅ FACEBOOK!

Til alle birøkts interesserte har laget i desember 2019 bestemt seg for Facebook som ekstra kommunikasjonskanal i distriktet vårt på Ringerike, Hole, Krødsherad, Flå og omegn.

Uansett medlemskap kan du der være med for å dele på gode erfaringer, stille spørsmål om kanskje spesielle observasjoner, samt kjøpe og selge utstyr, dronninger eller hele bifolk på utstyr. Ta en titt!

VIL DU BLI MEDLEM I LOKALLAGET,
HVORDAN?

For å bli medlem i Ringerikes Birøkterlag går du gjennom registreringen i Norges Birøkterlag og velger Ringerikes Birøkterlag i listen. Dermed blir du samtidig medlem på lokal, fylkes og landsnivå. Og så får du diverse medlemsfordeler som f.eks. fagbladet "BIRØKTEREN" hver måneds oppstart inn i postkassa!

Velkommen hos oss i Buskeruds nest største lokallag!!!

Om du bare er interessert i den regionale tilknytningen til vårt lokallag så kan du alternativt få et støttemedlemskap. Da støtter du lokallaget med kr 160,- og blir ikke knyttet opp på fylkes eller landsnivå. Dermed får du tilgang til lokallagets utstyr, medlemsmøter, aktiviteter i våre lagsbigårder og det lokale sosiale nettverk.

ER DET NOEN FORDELER TILKNYTTET DETTE MEDLEMSKAPET?

Jepp, det kan du spørre. Norges Birøkterlag tilbyr forskjellig kurs for veiledning og opplæring som bare medlemmene får tilgang til. Sjekk gjerne oversikt som ligger ved Studieforbundet eller Norges Birøkterlag.

Det holdes av regelmessige aktiviteter i lagsbigården, samt kveldsmøter og foredrag. Om det skulle være behov for hjelp ved oppdaget sverm eller utbrudd av sykdom så har vi lokal ansvarlige som kan bistå. Et hyggelig sosialt og faglig miljø er vårt formål!

Alle medlemsfordeler i oversikt finner du her. På Norbi`s sider finnes det en ekstra stor samling med mange dokumenter som er kun for medlemmene synlig, bl.a. er alle fagblader digitalisert tilgjengelig der.

VI ER PÅ FACEBOOK SPESIELT FOR VÅRE MEDLEMMER!

Er du allerede medlem i lokallaget så får du tilgang til leie av utstyr og mulighet for oppmøte under bistell av biene i våre lagsbigårder på Viul og Vestern.

Også medlemsmøter og framskritt med vår etablering av eget vokskretsløp blir publisert der.

DU VIL FINNE EN GOD PLASS TIL DINE BIER,
ELLER VIL DU KANSKJE SETTE OPP EN ANNEN BIGÅRD?

Da er det lurt å sjekke først området der du planlegger å slå deg ned!
Alle birøktere er lovlig forpliktet til innrapportering av sine bigårder til Mattilsynet.
Og det ble utarbeidet en utmerket kartløsning til å få tilsvarende oversikt.
(... p.g.a. sikkerhetsbetenkninger legger vi den ikke offentlig tilgjengelig her. Ved interesse ta kontakt med nettansvarlig så får du tilgang til detaljene.)

Ellers kan du registrere og avregistrere bigårdene dine her -> direkte på Mattilsynet`s sider.

DU HAR FUNNET EN SVERM,
HVA ER Å GJØRE?

Hvis du oppdager et større antall (ofte tusenvis) med bier som er hengende i tre eller busk så er disse lett å redde. Ring våre svermansvarlige Carsten (967 56 969) eller Johann Elbe (968 36 688‬).
De har oversikt over de forskjellige birøkterne i distriktet og vet dermed hvor svermen som du ha oppdaget muligens kommer fra. Ofte kan en birøkter i nærheten være rask ute for å hjelpe deg med rådgivning og tilsvarende tiltak.

Lettest er et tiltak gjort i de første timene. Hvis svermen er godt tilgjengelig så kan den tas ned med en gang. Hvis svermen derimot har allerede etablert seg et sted kan det hende at den blir vanskelig å få tak i. Ofte er en vurdering på stedet nødvendig - og en slik befaring kan foretas til ca. kr 250 i Ringerike. Kan svermen hentes så oppstår det mest ingen gebyr.

Dog er birøkterens muligheter begrenset og en innsats av skadedyrstjenesten til huseierens bekostning kan bli den eneste løsningen i slutten.
Lokallaget forebygger med god informasjon så at sverming ikke forekommer ;O). Men når det har skjedd vil vi i alle fall bistå deg å finne den beste løsningen!

VIL DU KJØPE/SELGE BIER, MATERIALE ELLER UTSTYR?

Er du interessert i å få kjøpt nye dronninger, hele bifolk, planlegger du å utvide bigården med brukt materiell eller skal det bli noe annet utstyr på slyngerommet ditt? Lurt å sjekke innlegg i den regionale facebookgruppen til medlemmer i  Ringerikes Birøkterlag. Den er lukket, ja. Men medlemskapet blir rask opprettet etter forespørselen. 

Alternativt kan det henvises på en mer åpen gruppe til alle birøktsinteresserte som ikke er medlemmer av lokallaget. Denne finnes her.

En stor fordel med kjøp fra lokal kjente birøktere er da vel en større trygghet. For at du skal bli mest fornøyd tilbyr noen byttegaranti og fadderordning med i avleggerpakken for nybegynnere. 

I alle fall må det advarsles om alvorlig sykdomsutbrudd med lukket yngelråte flere steder i Østfold. Vi varslet tidligere å være forsiktig med kjøp av bier utenfor Buskerud. Vær snill og hold deg på slike anbefalinger!
Vi fraråder på det sterkeste kjøp fra Østfold som gjelder både bier og birøktsmaterialer!

Ta det på alvor og observer kubene dine nøye m.t.p. potensielle symptomer med denne sykdommen! Har du ikke gått sertifiseringskurs enda så skal det organiseres fra RingBi igjen i mars 2023.

Blir det ikke noe her prøv med denne gruppen: Birøkt kjøp og salg. 
Greit mulig å få kjøpt brukt -> bare pass med alt kjøp at bigården/birøkteren du overtar fra er sertifisert. Dette for å unngå smitte!

Sist så er vel Honningsentralen SA å nevne i.f.m. nykjøp - dette er den største forhandleren av kubematerial i distriktet - her kan det være lønnsomt å være andelseier. Alternativt bør det nevnes Kube BirøktApinorTrolsk Skog, Hurum Honning og Alt til bier med dels gode alternativer innen biutstyr eller kubemateriell baserende på norsk standard.
Faktisk har det med Elizabeths gård blitt en liten avdeling fra sistnevnte på Ask f.o.m. sommer 2022.

DU HAR LITT ERFARING MED BIRØKT FRA FØR OG ØNSKER NÅ MULIGHET FOR EGENSERTIFISERING?
RINGBI STARTER TILSVARENDE KOMPETANSEKURS IGJEN I MARS 2024.

Kurset vårt er i gang. Din sjanse for 2023 har gått hos oss, men andre lokallaget har muligens digitalt opplegg og kan ta deg enda inn? Sjekk i tilfelle: Norbis aktivitetskalender.

Sertifiseringen er gyldig i 10 år, dvs at de som tok kurset for 10 år siden må ta det på nytt i år for å fortsatt være sertifiserte. Så for dere med gamle sertifikater, sjekk hvor lenge det er gyldig. Vi har valgt å gjennomføre kurset på fire-seks mandags kvelder med gruppearbeid à to timer (de som har vært sertifisert før kan slippe diskusjonskveldene), pluss et obligatorisk digitalisert foredrag i regi av Norges Birøkterlag. Avsluttende eksamen er også nettbasert.

Oppstart var den på 6. mars kl. 19 via Teams-møte. 4 deltagere utveksler kunnskap nå og arbeider seg gjennom kursmateriellet. Kurset koster 950 kroner som går direkte til Norges Birøkterlag, uansett om du fornyer eller tar det for første gang. Kurshefte blir sendt direkte til påmeldte og det følges godkjent studieplan som du finner ved Studieforbundet

Neste sjanse til å gå dette kurset i regi av Ringbi er i mars/april 2024. Ved interesse så sender du bare kort melding til kursansvarlig Carsten Elbe.
I tillegg til det faglige aspektet er det veldig hyggelig å møtes og dele bieopplevelser, tips og praktiske løsninger med andre likesinnede!

BIRØKT I NORDEN

Alle nordiske landslag innen birøkt:

Copyright 2023 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst