VELKOMMEN TIL RINGERIKES BIRØKTERLAG

VISSTE DU?

OFTE STILTE SPØRSMÅL ...

DU HAR FUNNET EN SVERM,
HVA ER Å GJØRE?

Hvis du oppdager et større antall (ofte tusenvis) med bier som er hengende i tre eller busk så er disse lett å redde.
Ring våre svermansvarlige Carsten (967 56 969) eller Emil (‭959 26 121‬‬).
De har oversikt over de forskjellige birøkterne i distriktet og vet dermed hvor svermen som du ha oppdaget muligens kommer fra. Ofte kan en birøkter i nærheten være rask ute for å hjelpe deg med rådgivning og tilsvarende tiltak.

Lettest er et tiltak gjort i de første timene. Hvis svermen er godt tilgjengelig så kan den tas ned med en gang. Hvis svermen derimot har allerede etablert seg et sted kan det hende at den blir vanskelig å få tak i. Ofte er en vurdering på stedet nødvendig - og en slik befaring kan foretas til ca. kr 250 i Ringerike. Kan svermen hentes så oppstår det mest ingen gebyr.

Det er spesielt utstyr tilgjengelig som gjør overføring av bier mulig uten å skade disse. Er større inngrep nødvendig så blir kostnad etter omfanget avtalt.
Dog er også birøkterens muligheter begrenset og en innsats av skadedyrstjenesten til huseierens bekostning kan bli den eneste løsningen i slutten.
Lokallaget forebygger med god informasjon så at sverming ikke forekommer ;O). Men når det har skjedd vil vi i alle fall bistå deg å finne den beste løsningen!

VIL DU BLI BIRØKTER?
ÅRETS NYBEGYNNERKURS ER I FORBEREDELSE - HER KOMMER OVERSIKTEN FOR 2024.

  Når? Introduksjonskveld ble gjenomført den 15. februar, kl 18-20.
Vi ble enig om dato til 9 temabaserte samlinger à 3-4 timer fra mars til september 2024 med møtetid 17.30-20.30:

samling # 1- 14. mar. (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 2- 11. apr. (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 3 - 25. apr. (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 4 - 09. mai (oppmøte i Frivillighetens hus)
samling # 5 -23. mai (oppmøte på Vestern gård)
samling # 6 - 6. jun. (oppmøte på Vestern gård)
samling # 7 - 20. jun. (oppmøte på Vestern gård)
samling # 8 - 1. aug. (oppmøte på Vestern gård)
samling # 9- 15. aug. (oppmøte på Vestern gård)

Det inviteres separat til minst 6 samlinger som kan brukes til fordypning av praktisk kunnskap i forskjellig sammenheng.
  Hvor? Alle møter til formidling av teori avholdes i utgangspunkt fysisk på Frivillighetens hus (Hønengata 9, 3513 Hønefoss).
Det kan vi bli enig om på introduksjonskvelden, den 15.2.2024.
Til praktiske undervisninger bruker vi lagets visningsbigård på Vestern Gård (Klekkenveien 7, 3513 Hønefoss).
Der kan vi synliggjøre den store variasjonen en kan velge fra iblant bikuber eller måten å drive birøkt på.
  Hvordan? Norges Birøkterlag støtter med godt utarbeidet digitalt kursmateriell. Utifra gode erfaringer holder vi oss til små grupper på ca. 8 deltagere.
  Kjøpe bier til din oppstart? Laget kan tilby salg av snille egne bifolk. Disse kan kjøpes fom. mai og er enten etablerte bifolk fra fjoråret eller blir avlet fram sammen i lagsbigården i aktuell sesong.
Om disse ikke skulle være nok så kan kursleder formidle flere ressurser for å skaffe kvalitativt gode avleggere eller driftsbifolk. 
Det er lurt å spørre selgeren om mulig mentor ordning samt å holde seg med kjøpet innafor lokalmiljøet.
Bier har en naturlig regional tilpasning og drives best der de har etablert seg i lengre tid. Dessuten passer vi slik best deres helsesituasjonen og flytter ikke sykdom inn fra andre steder.
  Ikke importer bier fra hvor som helst -> under kurset vil du lære hvorfor! Dette kan bli ifm. sykdomssmitte til ulempe for alle eksisterende bifolk i distriktet.
  Påmelding? ... skjer fortløpende fram til 13. mars, kurset begrenses på 16 deltagere og halv parten er allerede registrert.
Om du vil melde deg direkte på så sender du epost til kursansvarlig. Sitter du med spørsmål  om innhold så send epost til kursleder med det samme!
  Kursgebyr holder vi som i 2023 på kr 3.300 til enkelt deltager (eller kr 5.200 for to som kom fra samme hushold). 
Det er inkludert permanent digital tilgang til Norges Birøkterlags digital kursmateriell, en omfattende og oppdatert grunnbok på 240 sider, tilpasset nybegynnere og bevertning med vafler og drikke på nesten hver samling.
  Sikring av deltagelse? Innbetalingen til lokallagets driftskonto 2280 22 04799 gjelder som bindende påmelding.
Plassene er begrenset og tildeling av plasser går via prinsippet: Første mann til mølla!
 
  Velkommen til en hyggelig oppstart til birøkten for alle interesserte i Ringerike, Hole og omegn også i 2024!

VI ER TO GANGER PÅ FACEBOOK!

Til alle birøkts interesserte har laget i desember 2019 bestemt seg for Facebook som ekstra kommunikasjonskanal i distriktet vårt på Ringerike, Hole, Krødsherad, Flå og omegn.

Uansett medlemskap kan du der være med for å dele på gode erfaringer, stille spørsmål om kanskje spesielle observasjoner, samt kjøpe og selge utstyr, dronninger eller hele bifolk på utstyr. Ta en titt!

VIL DU BLI MEDLEM I LOKALLAGET,
HVORDAN?

For å bli medlem i Ringerikes Birøkterlag går du gjennom registreringen i Norges Birøkterlag og velger Ringerikes Birøkterlag i listen. Dermed blir du samtidig medlem på lokal, fylkes og landsnivå. Og så får du diverse medlemsfordeler som f.eks. fagbladet "BIRØKTEREN" hver måneds oppstart inn i postkassa!

Velkommen hos oss i Buskeruds nest største lokallag!!!

Om du bare er interessert i den regionale tilknytningen til vårt lokallag så kan du alternativt få et støttemedlemskap. Da støtter du lokallaget med kr 160,- og blir ikke knyttet opp på fylkes eller landsnivå. Dermed får du tilgang til lokallagets utstyr, medlemsmøter, aktiviteter i våre lagsbigårder og det lokale sosiale nettverk.

ER DET NOEN FORDELER TILKNYTTET DETTE MEDLEMSKAPET?

Jepp, det kan du spørre. Norges Birøkterlag tilbyr forskjellig kurs for veiledning og opplæring som bare medlemmene får tilgang til. Sjekk gjerne oversikt som ligger ved Studieforbundet eller Norges Birøkterlag.

Det holdes av regelmessige aktiviteter i lagsbigården, samt kveldsmøter og foredrag. Om det skulle være behov for hjelp ved oppdaget sverm eller utbrudd av sykdom så har vi lokal ansvarlige som kan bistå. Et hyggelig sosialt og faglig miljø er vårt formål!

Alle medlemsfordeler i oversikt finner du her. På Norbi`s sider finnes det en ekstra stor samling med mange dokumenter som er kun for medlemmene synlig, bl.a. er alle fagblader digitalisert tilgjengelig der.

VI ER PÅ FACEBOOK SPESIELT FOR VÅRE MEDLEMMER!

Er du allerede medlem i lokallaget så får du tilgang til leie av utstyr og mulighet for oppmøte under bistell av biene i våre lagsbigårder på Viul og Vestern.

Også medlemsmøter og framskritt med vår etablering av eget vokskretsløp blir publisert der.

DU VIL FINNE EN GOD PLASS TIL DINE BIER,
ELLER VIL DU KANSKJE SETTE OPP EN ANNEN BIGÅRD?

Da er det lurt å sjekke først området der du planlegger å slå deg ned!
Alle birøktere er lovlig forpliktet til innrapportering av sine bigårder til Mattilsynet.
Og det ble utarbeidet en utmerket kartløsning til å få tilsvarende oversikt.
(... p.g.a. sikkerhetsbetenkninger legger vi den ikke offentlig tilgjengelig her. Ved interesse ta kontakt med nettansvarlig så får du tilgang til detaljene.)

Ellers kan du registrere og avregistrere bigårdene dine her -> direkte på Mattilsynet`s sider.

VIL DU KJØPE/SELGE BIER, MATERIALE ELLER UTSTYR?

Er du interessert i å få kjøpt nye dronninger, hele bifolk, planlegger du å utvide bigården med brukt materiell eller skal det bli noe annet utstyr på slyngerommet ditt? Lurt å sjekke innlegg i den regionale facebookgruppen til medlemmer i  Ringerikes Birøkterlag. Den er lukket, ja. Men medlemskapet blir rask opprettet etter forespørselen. 

Alternativt kan det henvises på en mer åpen gruppe til alle birøktsinteresserte som ikke er medlemmer av lokallaget. Denne finnes her.

En stor fordel med kjøp fra lokal kjente birøktere er da vel en større trygghet. For at du skal bli mest fornøyd tilbyr noen byttegaranti og fadderordning med i avleggerpakken for nybegynnere. 

I alle fall må det advarsles om alvorlig sykdomsutbrudd med lukket yngelråte flere steder i Østfold. Vi varslet tidligere å være forsiktig med kjøp av bier utenfor Buskerud. Vær snill og hold deg på slike anbefalinger!
Vi fraråder på det sterkeste kjøp fra Østfold som gjelder både bier og birøktsmaterialer!

Ta det på alvor og observer kubene dine nøye m.t.p. potensielle symptomer med denne sykdommen! Har du ikke gått sertifiseringskurs enda så skal det organiseres fra RingBi igjen i mars 2023.

Blir det ikke noe her prøv med denne gruppen: Birøkt kjøp og salg. 
Greit mulig å få kjøpt brukt -> bare pass med alt kjøp at bigården/birøkteren du overtar fra er sertifisert. Dette for å unngå smitte!

Sist så er vel Honningsentralen SA å nevne i.f.m. nykjøp - dette er den største forhandleren av kubematerial i distriktet - her kan det være lønnsomt å være andelseier. Alternativt bør det nevnes Kube BirøktApinorTrolsk Skog, Hurum Honning og Alt til bier med dels gode alternativer innen biutstyr eller kubemateriell baserende på norsk standard.
Faktisk har det med Elizabeths gård blitt en liten avdeling fra sistnevnte på Ask f.o.m. sommer 2022.

DU HAR LITT ERFARING MED BIRØKT FRA FØR OG ØNSKER NÅ MULIGHET FOR EGENSERTIFISERING?
RINGBI STARTER TILSVARENDE KOMPETANSEKURS IGJEN I MARS 2024.

Kurset vårt er i gang. Din sjanse for 2023 har gått hos oss, men andre lokallaget har muligens digitalt opplegg og kan ta deg enda inn? Sjekk i tilfelle: Norbis aktivitetskalender.

Sertifiseringen er gyldig i 10 år, dvs at de som tok kurset for 10 år siden må ta det på nytt i år for å fortsatt være sertifiserte. Så for dere med gamle sertifikater, sjekk hvor lenge det er gyldig. Vi har valgt å gjennomføre kurset på fire-seks mandags kvelder med gruppearbeid à to timer (de som har vært sertifisert før kan slippe diskusjonskveldene), pluss et obligatorisk digitalisert foredrag i regi av Norges Birøkterlag. Avsluttende eksamen er også nettbasert.

Oppstart var den på 6. mars kl. 19 via Teams-møte. 4 deltagere utveksler kunnskap nå og arbeider seg gjennom kursmateriellet. Kurset koster 950 kroner som går direkte til Norges Birøkterlag, uansett om du fornyer eller tar det for første gang. Kurshefte blir sendt direkte til påmeldte og det følges godkjent studieplan som du finner ved Studieforbundet

Neste sjanse til å gå dette kurset i regi av Ringbi er i mars/april 2024. Ved interesse så sender du bare kort melding til kursansvarlig Carsten Elbe.
I tillegg til det faglige aspektet er det veldig hyggelig å møtes og dele bieopplevelser, tips og praktiske løsninger med andre likesinnede!

BIRØKT I NORDEN

Alle nordiske landslag innen birøkt:

Copyright 2024 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst