VELKOMMEN TIL RINGERIKES BIRØKTERLAG

VISSTE DU?

OFTE STILTE SPØRSMÅL ...

DU VIL BLI BIRØKTER?
VI STARTET NYBEGYNNERKURSET! SLENG DEG PÅ I SISTE LITEN!

Vi gleder oss å kunne igjen annonsere et kurstilbud til dere nybegynnere.
Det vil bli to kursansvarlige (Silje Rudland og Carsten Elbe) og vi har blitt enig om å kjøre et fleksibelt opplegg myndighetenes anbefalinger. Vi håper å kunne møtes så ofte som mulig i lagsbigåden på Viul. Om ikke det tar seg gjøre så ha vi gode erfaringer med Teams møter som ville bli alternativt satt opp.
 
Vi satser på at mandagen passer de fleste og legger fram dato for til sammen 9 samlinger. Vi møtes da fra kl. 18-21.
1. samling på søn, 02.05.   2. samling på man, 03.05.   3. samling på tir, 18.05.   4. samling på man, 31.05.   5. samling på man, 07.06.   6. samling på man, 14.06.   7. samling på man, 09.08.   8. samling på man, 23.08.   9. samling på man, 06.09.
 
På disse dagene skal kurslederne forberede deltagerne så godt som mulig til å starte med egne bier på en forsvarlig måte. 
Deltagerne skal gå inn i bienes biologi og helse, se på hvordan man setter opp egen bigård og liste opp trekkplantene som er av størst interesse for biene gjennom sesongen. Videre blir en kjent med bikuben i alle sine deler tilknyttet forskjellig behov til forskjellig årstid. I det praktiske arbeidet skal alle få sett, prøvd og øvd på birøkterens utstyr og redskap.
Laget kan tilby kjøp av bifolk som blir avlet fram i lagsbigården under nybegynnerkurset. I tillegg har kurslederne flere ressurser for å skaffe kvalitativt gode avleggere. 
Nybegynnere vil nok knytte seg via en mentor ordning til en eller flere erfarne birøktere som en kan ringe til om noen viktige spørsmål kommer opp -> og det gjør de helt sikkert. 
En naturlig måte er først å høre med den en har kjøpt biene fra. Så kan man ta kontakt med andre birøktere i miljøet litt etter hvert.
Etter en halv sesong i bigården blir deltagerne i august kjent med høsting og honningbehandling og så i september skal kurset sørge for at alle blir trygge på innvintringen av kuben(e) deres.

Det er et stort lærestykke som ligger foran deltagerne. Og de som har drevet birøkt i lengre tid vet at man nok aldri blir utlært på dette feltet.
Kursgebyr ligger på kr 2.500 til enkelt deltager (eller kr 4.000 for to som kommer fra samme hushold).
Om noen vil melde seg direkte på eller sitter med spørsmål så send epost til kursleder med en gang!
Velkommen til en hyggelig oppstart til birøkten i Ringerike!

DU VIL BLI MEDLEM I LOKALLAGET,
HVORDAN?

For å bli medlem i Ringerikes Birøkterlag går du gjennom registreringen i Norges Birøkterlag og velger Ringerikes Birøkterlag i listen. Dermed blir du samtidig medlem på lokal, fylkes og landsnivå.

Velkommen hos oss i Buskeruds nest største lokallag!!!

ER DET NOEN FORDELER TILKNYTTET DETTE MEDLEMSKAPET?

Jepp, det kan du spørre. Norges Birøkterlag tilbyr forskjellig kurs for veiledning og opplæring som bare medlemmene får tilgang til. Sjekk gjerne oversikt som ligger ved Studieforbundet eller Norges Birøkterlag.

Det holdes av regelmessige aktiviteter i lagsbigården, samt kveldsmøter og foredrag. Om det skulle være behov for hjelp ved oppdaget sverm eller utbrudd av sykdom så har vi lokal ansvarlige som kan bistå. Et hyggelig sosialt og faglig miljø er vårt formål!

Alle medlemsfordeler i oversikt finner du her. På Norbi`s sider finnes det en ekstra stor samling med mange dokumenter som er kun for medlemmene synlig, bl.a. er alle fagblader digitalisert tilgjengelig der.

DU HAR FUNNET EN SVERM,
HVA ER Å GJØRE?

Hvis du oppdager en sverm, er det enklest om du tar kontakt med svermansvarlig Johann Elbe (968 36 688‬) i Ringerikes Birøkterlag. Vi har oversikt over de forskjellige birøkterne i distriktet og vet dermed hvor svermen som du ha oppdaget muligens kommer fra. Ofte kan en birøkter i nærheten være rask ute for å hjelpe deg med rådgivning og tilsvarende tiltak.

Lettest er et tiltak gjort i de første timene. Hvis svermen er godt tilgjengelig så kan den tas ned med en gang. Hvis svermen derimot har allerede etablert seg et sted kan det hende at den blir vanskelig å få tak i. Ofte er en vurdering på stedet nødvendig - og en slik befaring kan foretas til ca. kr 250 i distriktet. Kan svermen hentes så oppstår det mest ingen gebyr.

Dog er birøkterens muligheter begrenset og en innsats av skadedyrstjenesten til huseierens bekostning kan bli den eneste løsningen i slutten.
Lokallaget forebygger med god informasjon så at sverming ikke forekommer ;O). Men når det har skjedd vil vi i alle fall bistå deg å finne den beste løsningen!

DU VIL KJØPE/SELGE BIER, MATERIALE ELLER UTSTYR?

Er du interessert i å få kjøpt nye dronninger, hele bifolk, planlegger du å utvide bigården med brukt materiell eller skal det bli noe annet utstyr på slyngerommet ditt? Lurt å sjekke innlegg i den regionale facebookgruppen Ringerikes Birøkterlag. Den er lukket, ja. Men medlemskapet blir rask opprettet etter forespørselen. 

En stor fordel med kjøp fra lokal kjente birøktere er da vel en viss trygghet. For at du skal bli mest fornøyd tilbyr noen byttegaranti og fadderordning med i avleggerpakken for nybegynnere.

Blir det ikke noe her prøv med denne gruppen: Birøkt kjøp og salg. 
Greit mulig å få kjøpt brukt -> bare pass med alt kjøp at bigården/birøkteren du overtar fra er sertifisert. Dette for å unngå smitte!

Sist så er vel Honningsentralen SA å nevne i.f.m. nykjøp - dette er den største forhandleren av kubemateriale i distriktet. Alternativt burde nevnes Kube BirøktApinor og Trolsk Skog med dels gode alternativer innen biutstyr eller kubemateriell baserende på norsk standard.

DU VIL FÅ RETT TIL EGENSERTIFISERING,
HVORDAN?

Det blir avholdt sertifiseringskurs (også kalt "kompetansekurs") av RB i 2021.

Oppsett og dato for årets kompetansekurs er satt. Lagets medlemmer ble orientert via fb-gruppen og epost. Men kanskje er det noen flere fra utenfor denne gruppen som har lyst å vurdere sin deltagelse.

Vi utvider påmeldingen inntil fredag, den 5. mars. Ekstra plakat ligger her: Invitasjon til kompetansekurs 2021

Sertifiseringen er gyldig i 10 år, dvs at de som tok kurset for 10 år siden må ta det på nytt i år for å fortsatt være sertifiserte. Så for dere med gamle sertifikater, sjekk hvor lenge det er gyldig. Vi har valgt å gjennomføre kurset på seks mandags kvelder med gruppearbeid à to timer (de som har vært sertifisert før kan slippe diskusjonskveldene), pluss et obligatorisk digitalisert foredrag i regi av Norges Birøkterlag. Avsluttende eksamen er også nettbasert.

Planlagt oppstart er satt på 15. mars kl. 19 via Teams-møte. For å arrangere kurset må vi ha minst fem deltagere. Kurset koster 950 kroner som går direkte til Norges Birøkterlag, uansett om du fornyer eller tar det for første gang. Kurshefte blir sendt direkte til deltagerne og det følges godkjent studieplan som du finner ved Studieforbundet. Er du interessert så sender du bare kort melding til kursansvarlig Carsten Elbe.

I tillegg til det faglige aspektet er det veldig hyggelig å møtes og dele bieopplevelser, tips og praktiske løsninger med andre likesinnede!

VI ER PÅ FACEBOOK OGSÅ!

Laget har i desember 2019 fått en egen gruppe hvor du kan dele på gode erfaringer, stille spørsmål om kanskje rare observasjoner, samt kjøpe og selge utstyr, dronninger eller hele bifolk på utstyr. Ta en titt!

DU VIL FINNE EN GOD PLASS TIL DINE BIER,
ELLER VIL DU KANSKJE SETTE OPP EN ANNEN BIGÅRD?

Da er det lurt å sjekke først området der du planlegger å slå deg ned!
Alle birøktere er lovlig forpliktet til innrapportering av sine bigårder til Mattilsynet.
Og det ble utarbeidet en utmerket kartløsning til å få tilsvarende oversikt.
(... p.g.a. sikkerhetsbetenkninger legger vi den ikke offentlig tilgjengelig her. Ved interesse ta kontakt med nettansvarlig så får du tilgang til detaljene.)

Ellers kan du registrere og avregistrere bigårdene dine her -> direkte på Mattilsynet`s sider.

BIRØKT I NORDEN

Alle nordiske landslag innen birøkt:

Copyright 2021 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst