Torbjørn Røberg
Styreleder og kursansvarlig nybegynnerkurs
906 27 614
Carsten M. Elbe
Nestleder, kursleder, økonomi og nettansvarlig
967 56 969
Silje Rudland
Kursleder, kontaktperson og infoansvarlig
917 20 021
Vidar Haugseth
Kontaktperson med avls- og sykdomsansvarlige i BFB og Mattilsynet
‭958 16 468‬
Johann Elbe
Ansvarlig for svermer og design/marketing
968 36 688
Cathrine Olaussen
Ansvar for drift og vedlikehold av lagslokalene og lagsbigården
‭976 28 426‬
Stian Pålerud
Varamedlem
‭906 00 839
Mariana Elizabeth De Water
Varamedlem og ansvarlig for stell av bier i lagsbigården
401 05 951‬

Copyright 2021 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst