Torbjørn Røberg
Styreleder og kursansvarlig nybegynnerkurs
906 27 614
Carsten M. Elbe
Nestleder, kursleder, økonomi og nettansvarlig; leder Faglig Utvalg (BFB)
967 56 969
Vidar Haugseth
Kontaktperson med avls- og sykdomsansvarlige i BFB og Mattilsynet
‭958 16 468‬
Johann Elbe
Ansvarlig for svermer og design
968 36 688
Cathrine Olaussen
Ansvar for drift og vedlikehold av lagslokalene og lagsbigården
‭976 28 426‬
Trine Lise Urang
Varamedlem
‭472 57 560‬
Stian Pålerud
Varamedlem
‭906 00 839

Copyright 2022 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst