Torbjørn Røberg
Styreleder og kursansvarlig nybegynnerkurs
906 27 614
Carsten M. Elbe
Nestleder, økonomi og nettansvarlig
967 56 969
Silje Rudland
Kontaktperson og infoansvarlig
917 20 021
Vidar Haugseth
Kontaktperson med avls- og sykdomsansvarlige i BFB og Mattilsynet
‭958 16 468‬
Ola L. Dønnem
Ansvar for drift og vedlikehold av lagslokalene og lagsbigården
908 21 997
Anette Marcelle Hallquist
Redaksjonsansvarlig ;o)
915 43 811
Johann Elbe
Kursassistent og svermansvarlig
968 36 688
Hans Bull-Tornøe
Varamedlem
Odd Leiv Sæter
Ansvarlig for stell av bier i lagsbigården
Christopher Kelly
Assistere Dønnem med drift av lagslokaler og lagsbigården

Copyright 2021 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst