Torbjørn Røberg
Styreleder og kursansvarlig nybegynnerkurs
906 27 614
Carsten M. Elbe
Nestleder, kursansvarlig for sertifisering og viderekommen, økonomi og nettansvarlig; leder av Faglig Utvalg for Biavl i Buskerud
967 56 969
Vidar Haugseth
Kontaktperson med avls- og sykdomsansvarlige i BFB og Mattilsynet
‭958 16 468‬
Johann Elbe
Ansvarlig for svermer og design
968 36 688
Petter Jacobsen
Ansvarlig for medlemsregister og informasjonsflyt
‭930 46 193‬
Emil Langslet
Varamedlem

Ansvar for material forvaltning, drift og vedlikehold av lagslokalet og lagsbigården

‭959 26 121‬
Ronny Johnerud
Varamedlem

Sekretær og støttespiller til kasserer

‭926 93 139‬

Copyright 2023 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst