Kjære folk fra Ringerike og landet rundt

Denne siden gjelder mest dere, våre gode kunder i nabolaget som har lyst til å smake på forskjellig slags lokal honning,
t.o.m. sortshonning i de forskjelligste emballasjene.

Lokallaget har fortsatt utrolig finkremet lys sommerhonning fra fjorårets sesong på Vestern gård i 500g glass (kr 150) og 1kg plastbeger (kr 250).
Ta kontakt med salgsansvarlig så kan leveringen foretas rett på døra uten ekstra kostnad ved bestilling av minst 4kg.
Det er alternativ mulig å sende slik bestilling som melding til 967 56 969.

Flere av Ringerikes birøktere har etablert egne salgskanaler i lang tid,
noen finnes med stand på hele fylkes markeder,
enkelte har egen nettbutikk samt tilbud om hjemlevering, noen er tilknyttet spesielle butikker
og andre drives godt på REKO-ringen Ringerike.

Bli overrasket hvilket mangfold av honning det finnes og fortell venner og bekjente om alt du blir fornøyd med!!!

Copyright 2024 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst