Kjære folk fra Ringerike og landet rundt

Denne siden gjelder mest dere, våre gode kunder i nabolaget som har lyst til å smake på forskjellig slags lokal honning,
t.o.m. sortshonning i de forskjelligste emballasjene.

Flere av Ringerikes birøktere har etablert egne salgskanaler i lang tid,
noen finnes med stand på hele fylkes markeder,
enkelte har egen nettbutikk samt tilbud om hjemlevering, noen er tilknyttet spesielle butikker
og andre drives godt på REKO-ringen Ringerike.

Bli overrasket hvilket mangfold av honning det finnes og fortell venner og bekjente om alt du blir fornøyd med!!!

Copyright 2023 Ringerikes Birøkterlag. Alle rettigheter forbeholdt. | Design by Nettlyst